Gränna Motorklubb Styrelsen

Styrelse 2023:


       Ordförande:         Daniel Hill

          Vice ordförande: Hans Elfver

                             Kassör:            Annica Daag-Gustafsson

        Sekreterare:   Tom Törngren

       Ledamot:      Petra Digerås

  Ledamot:      Lars Elfver

    Suppleant:    Per Ottosson