Gränna Motorklubb Styrelsen

Styrelse 2022:


Ordförande: Daniel Hill

           Vice ordförande: Hans Elfver

                   Kassör: Annica Daag-Gustafsson

       Sekreterare: Tom Törngren

       Ledamot:      Petra Digerås

  Ledamot:      Lars Elfver

    Suppleant:    Daniel Mörn